X
Önemli Duyuru
Umut Vaadeden Deha Ödülleri Programında burs alanların listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Umut Vaadeden Deha Ödülleri programında burs alanların burs ödüllerini Eylül ayının son haftası ödemesine başlanması karar verilmiştir.

Gençlerimiz için geleceğe katkımız olsun...

Umut Vaadeden Deha Ödülleri

Topluma katkı sağlayacak çalışmalar içerisinde özveri ile yılların geçti… Ömrünü adadığın bilimsel gerçekleri ispat yükümlülüğünü üzerinde hissettin! Şimdi taçlandırılma
sırası sende!

ödüller


Katılım & Koşullar

  • Umut Vaadeden Deha Ödülleri, Umut Vaadeden Genç Uluslararası Bilim Yarışması, gençlerimizin, uluslararası bilimsel etkileşimde bulunmalarının sağlanması, bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

  • Yarışmamıza, Türkiye’den ve yurt dışından lise ve dengi okul öğrencileri ile üniversite öğrencileri ve yeni mezun lise ve üniversite öğrencileri başvuru yapabilir.

  • Araştırma Projeleri, Teknoloji ve Enerji Verimliliği kategorilerinde projeler hazırlanarak değerlendirmeye alınacaktır. Ancak Araştırma Projeleri kategorisinde tüm bilim dallarında proje üretilebilir ve hepsi tek bir kategoride değerlendirilecektir.

  • Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

  • Yarışmaya bir öğrenci ancak üç proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 3 öğrenci ve 1 danışman). Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir

Değerlendirme Kriterleri

  • Birinci aşamada, web sitesi üzerinden bütün kategorilerde yapılan tüm başvurular, Jüri Üyelerince oluşturulan teknik kriterler doğrultusunda başarı sıralaması dikkate alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puan alan kişiye doğru belirlenecektir. Böylece projenin ikinci aşaması olan, her dört kategoriden projelerini Final programında sergileyecek toplamda 100 (yüz) öğrencinin belirlenmesi sağlanacaktır. Birinci Aşama sonunda, tüm kategorilerde ilk 100 arasına giren öğrencilerin isimleri, proje son başvuru tarihinden sonra 1 ay içinde web sitesi üzerinden ilan edilir.

  • İkinci aşamada her dört kategoride toplamda ilk 100 arasına girmiş olan öğrenciler, projenin final sergisi sonucunda projelerini Jüri Heyeti önünde birebir sunacaklardır. Projeler, Jüri Üyelerince oluşturulan teknik kriterler doğrultusunda değerlendirilir ve en yüksek puan alandan en düşük puan alan projeye göre bir sıralama belirlenir. Böylece her kategorinin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenir.

  • Yarışma kapsamında toplam ödül, 100 bin TL olarak belirlenmiştir.

  • Okan Karacan'ın Sunumuyla